Twój rozwój. Twoja r-Ewolucja

coaching siedlce

r-Evolution

Katarzyna Kiejrys

PRISM Brain Mapping to obecnie najbardziej wszechstronne, trafne i skuteczne narzędzie, służące do identyfikowania i mapowania preferowanych przez ludzi zachowań. Narzędzie to wykorzystuje najnowsze odkrycia współczesnej neurologii do osiągania ponadprzeciętnych wyników w sferze osobistej i zawodowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISM Brain Mapping mierzy 8 różnych typów zachowań wraz z siłą ich natężenia oraz identyfikuje 26 kluczowych czynników związanych z zachowaniem się człowieka w danej sytuacji. Pozwala to na przeprowadzenie analizy indywidualnych preferencji oraz zachowań i postaw człowieka prezentowanych w środowisku zawodowym. PRISM dostarcza trzy odrębne profile, oraz „mapy” zachowania człowieka: jak on lub ona zachowuje się naturalnie; zakres, w którym on lub ona czuje, że należy zmienić to zachowanie zgodnie z wymaganiami sytuacji, aby osiągnąć kluczowe cele, oraz ogólny wzorzec zachowania, wskazujący jego/jej tendencję do zachowań prezentowanych przez większość czasu.

W zależności od wybranej wersji narzędzie PRISM Brain Mapping dodatkowo dokonuje pomiaru poziomu inteligencji emocjonalnej, odporności psychicznej oraz generuje raport tożsamy z „The Big Five” („Wielkiej Piątki”), odnoszący się do jednego z najszerzej i powszechnie stosowanych modeli osobowości. 

 

 

Coaching, Doradztwo ds. rozwoju  

r-Evolution

coaching Siedlce