Twój rozwój. Twoja r-Ewolucja

coaching siedlce

r-Evolution

Katarzyna Kiejrys

Coaching - przestrzeń wolna od osądu 

 

Wyobraź sobie bezpieczną przestrzeń w której możesz się na chwilę zatrzymać. Przestrzeń w której nikt Cię nie ocenia i możesz być sobą. Przestrzeń, w której to ty świadomie podejmujesz wszystkie decyzje. 

W takiej przestrzeni ma miejsce coaching. 

Coaching to nie inspirująca przemowa, w której słuchasz co powinieneś zrobić. 

Coaching często mylony jest z innymi formami wsparcia rozwoju. Dzieje się tak szczególnie w przypadku coraz bardziej popularnych mów motywacyjnych, które pomimo, że często nazywane coachingiem, nie mają z nim nic wspólnego. 

Zasadnicza różnica polega na tym, że w coachingu to ty sam decydujesz co jest dla Ciebie najlepsze.

Coach nie narzuca swojego światopoglądu, ani też nie doradza co powinieneś robić. Jego rolą jest zadbać o Ciebie i stworzyć Ci warunki stymulujące twój rozwój.

W praktyce coaching to po prostu intensywna i ukierunkowana na przyszłość praca nad sobą. 

Coaching to przede wszystkim twoja intensywna praca nad sobą w kierunku osiągnięcia jakiegoś celu. Praca mentalna polegająca na poszerzaniu własnej perspektywy, odkrywaniu samego siebie, zwiększaniu samowiedzy i generowaniu nowych rozwiązań. 

W trakcie sesji coachingowych masz okazję przyjrzeć się sobie z boku i zrozumieć co czujesz i myślisz. Dzięki temu możesz zweryfikować swoje przekonania, znaleźć i wyeliminować blokady hamujące Cię przed osiąganiem zamierzeń, oraz podejmować bardziej świadome decyzje. 

Coaching to praca nad twoją przyszłością i eksploracja twojego potencjału. 

Pierwsza sesja coachingowa jest całkowicie bezpłatna. Pozwala to na doświadczenie i lepsze zrozumienie procesu bez konieczności kupowania przysłowiowego kota w worku. 

W przeciwieństwie do przyjaciół, którzy w dobrej wierze często nam doradzają i dzielą się swoimi doświadczeniami, coach nas nie ocenia, nie wyciąga za nas wniosków i nie mówi nam co jest dla nas lepsze. Zamiast tego coach  buduje przestrzeń, w której podejmujemy własne, świadome decyzje. I stąd skuteczność coachingu - wszystkie decyzje zależą od nas.  

 

Coaching definicja 

Katarzyna Kiejrys
Katarzyna Kiejrys
Katarzyna Kiejrys

Mocne pytania

Pełny ogląd siebie

Cele

Katarzyna Kiejrys
Katarzyna Kiejrys

Działanie

 Kierunek 

Proces coachingu w praktyce 

 

Coaching, Doradztwo ds. rozwoju  

r-Evolution

coaching Siedlce
Katarzyna Kiejrys